Waarom kleine teams efficiënter zijn voor software development

Studies hebben aangetoond dat kleine teams efficiënter software ontwikkelen dan grote teams. De belangrijkste reden hiervoor is coördinatie en communicatie. Het lijkt bijna onmogelijk om een team van 15 ontwikkelaars gestroomlijnd naar hetzelfde doel te laten werken, zonder dat de een moet wachten op de input van de ander, zonder regelmatig af te stemmen over wat de volgende stap is voor wie, zonder continu na te gaan of de verschillende stukken nog op elkaar passen, etc. Het verband tussen aantal mensen in een team en de kost die naar overhead en communicatie gaat verloopt kwadratisch, dat is dus zo iets …

Conclusie, er gaat heel wat tijd verloren aan coördinatie, wachten, afstemmen … kostbare tijd! Maar daarnaast is er nog een tweede, sterk gerelateerde, oorzaak waarom grotere teams inefficiënter zijn: ze maken meer fouten. De realiteit leert dat er, hoeveel aandacht ook besteed wordt aan communicatie en coördinatie, steeds meer misverstanden en onduidelijkheden zijn bij grotere teams. De fouten die hierdoor veroorzaakt worden moeten gedetecteerd worden, gedocumenteerd, hersteld, en opgevolgd. Opnieuw een massa tijd die verloren gaat, en waar geen toegevoegde waarde tegenover staat, ‘waste’ dus.

Kleine teams kunnen veel beter gestroomlijnd toewerken naar een bepaald doel. Communicatie en afstemmen gebeurt ad hoc, informatie is verspreid over een beperkt aantal hoofden, het overzicht is makkelijker te bewaren, er kan wendbaarder ingespeeld worden op wijzigingen, fouten, etc. Let wel: ook een klein team heeft nood aan goede methoden en afspraken, om de interne organisatie van het werk zo vlot mogelijk te laten verlopen. Zo zijn het opstellen van planning (wie doet wat wanneer), dagelijkse contactmomenten, en project management tools geen overbodige luxe om van een klein team ontwikkelaars een goed geoliede machine te maken!

Bron: http://spin.atomicobject.com/2012/01/11/small-teams-are-dramatically-more-efficient-than-large-teams/

Leave a Reply

  • (will not be published)