3 Tips van baron Paul Buysse

Op 27/02/2012 kwam baron Paul Buysse spreken op een sessie van Voka Young Power. Voor degene die deze man niet kennen: Baron Paul Buysse is sinds 2000 Voorzitter van de Raad van Bestuur van Bekaert, daarvoor was hij CEO van plc Vickers (London). Op vandaag neemt Baron Paul Buysse tal van functies en mandaten op in vooraanstaande bedrijven en instanties. Hij is auteur van de ‘Code Buysse’, over de regels van een deugdelijk bestuur voor niet-beursgenoteerde bedrijven.

Hij gaf, naar eigen zeggen voor het eerst, een drietal factoren mee die volgens hem essentieel zijn voor een succesvolle carrière/onderneming:

  1. Emotionele intelligentie: tijdens onderhandelingen is het de kunst zich trachten in te leven in het hoofd van degene die aan de andere kant van de tafel zit. Wat wil deze? Waar wil hij op toegeven, waarop niet? En hoe kunnen we op deze punten inspelen?
  2. Netwerk: mensen kennen, en een bekwame indruk nalaten, komt vroeg of laat elke carrière ten goede.
  3. Rapportering: elke onderneming zou constant een aantal cijfers in het oog moeten houden; accounts payable, accounts receivable, marge, en added value per werknemer zijn degene die genoemd werden. Kijk ook wat er rondom jou gebeurt, het gaat snel de dag van vandaag. Op 6 maanden tijd kan je als multinational van de kaart geveegd worden.

Op de vraag of hij als 30-jarige de dag van vandaag een onderneming zou starten in België was hij niet laaiend enthousiast: hij zou voorzichtig beginnen, de kosten zeer goed onder controle houden, en vervolgens met een product internationaal proberen te gaan. Internationaal …  gedurende het betoog werd meer dan eens duidelijk dat de baron een wereldburger is, iemand die kijkt naar wat er gebeurt op wereldniveau, eerder dan de minder relevante discussies op lokaal niveau. China bijvoorbeeld, is een economische machine die op gang is en waar wij Vlamingen best ons karretje trachten aan vast te hangen door eventuele samenwerkingsmogelijkheden te verkennen, in plaats van al te veel geënt te zijn op onze locale economie. Als we niet ingaan op de opportuniteiten die internationaal ontstaan, in het zog van de snel groeiende economieën, zal ons dat duur komen te staan. Ook ons politiek en institutioneel apparaat werd onder vuur genomen: “kan iemand mij zeggen wat de rol van de provincie gouverneur is?”.  Ook het feit dat onze ondernemers gepest worden met allerlei belastende procedures, regels, administratie, en belastingen vindt de baron een schande. “Ondernemers zouden hiertegen oorlog moeten voeren”.

De ervaring en kennis van deze man is indrukwekkend, wat van deze lezing echt een topper maakte!

 

Leave a Reply

  • (will not be published)