Looking back & looking forward!

2011 has been a very exciting year for Zorros. Here some facts and figures.

 • We hired 2 new passionate and very good RoR developers, Daniel and Juan, bringing our team to 5 people.
 • We saw the size of our projects grow and grow and grow, giving us the opportunity to work on very exciting projects for business process automation in SME’s and large organisations, e-commerce projects, healthcare web and iPhone software, e-government, web and software consultancy and much more.
 • We updated our mobile (iPhone and iPad) development skills, as we stronly believe in the combination of both web and mobile. We already have some exciting mobile projects in the pipeline for 2012!
 • Crisis? We didn’t feel any crisis. There seems like an inverse relationship between the Greek economie and our company growth! We exceeded our company growth expectations.
 • We organised a Zorros week, gathering all Zorros for a week in Ghent and surroundings for food, beer, brainstorms, hard work and sight seeing. Evidence is here. The cold weather made us decide that the 2012 company trip will be in Spain!
 • We made our online event organization tool Fikket 100% free, gave it some time to get known, and asked the market what we would need to add in 2012. It seems everyone is screaming for iDEAL and Ogone payment gateway. So here our new year resolution for 2012: get that iDEAL and Ogone in Fikket!
 • We appeared in some press.
 • Businesses seem to like our web and soft skills, human beings seem to like our Zorros sweaters. Want one? Tweet it!

Procesoptimalisatie en software

In deze post wordt beschreven hoe een succesvolle software implementatie vertrekt vanuit de end-to-end processen binnen een organisatie. Al te vaak ondersteunt nieuwe software gewoon de bestaande manier van werken, waardoor de inefficiënties blijven bestaan en slechts een fractie van het verbeterpotentieel gerealiseerd wordt.

De meeste bedrijven beheren hun administratie op een bepaalde manier, omdat het zo gegroeid is en “het al jaren zo is”. We stellen vaak vast dat mensen werken op hun deel van de keten binnen de organisatie, alsof ze op een eiland leven. Er wordt informatie aangeleverd, die wordt verwerkt en er is een bepaald resultaat dat op zijn beurt als input dient voor een andere afdeling. Dit leidt vaak tot inefficiënte situaties met onvolledige en foute informatie, en heel wat tijdsverlies. Om maar te zwijgen over de massa overbodige papieren documenten die hierbij circuleren. Een eenvoudig voorbeeld: de klantbehoeften worden door de verkopers geregistreerd, vervolgens wordt dagelijks of wekelijks een lijst afgedrukt met deze behoeften waarmee de magazijniers moeten gaan kijken wat er nog in stock is of niet, en wat er dus besteld moet worden. Deze lijst gaat dan naar de aankoper, die de bestellingen plaatst, enzovoort … Elkeen (de verkoper, magazijnier, aankoper) zit op zijn eiland, en niemand heeft zicht op de volledige keten van activiteiten. De inefficiënties in deze processen kosten dagelijks heel wat tijd, tijd die beter besteed kan worden. De sleutel tot succes bestaat er in de bedrijfsprocessen – als aaneenschakeling van activiteiten over de afdelingen heen – te gaan bekijken, in plaats van steeds te blijven werken vanuit die geïsoleerde afdelingen (verkoop, magazijn, aankoop, etc.).

Een ideale gelegenheid om het globale plaatje aan te pakken, en overbodige activiteiten weg te halen, is naar aanleiding van software implementaties. Een software leverancier van enig niveau, zal elk ontwikkeltraject starten met een soort van functionele analyse. Dit wil zeggen; het in kaart brengen van de functionaliteiten die de software zal moeten ondersteunen. Typisch vinden dan gesprekken plaats met de verantwoordelijken van de verschillende afdelingen. En typisch zullen die dan hun deel van de keten (hun eilandje) toelichten, los van het groter geheel. Mensen werken graag in hun vertrouwde omgeving, met hun eigen methoden en software tools (vaak Excel). Deze mensen zullen zeer vaak een aanhanger zijn van hun huidige tools, en aangeven dat eventuele nieuwe software min of meer hetzelfde moet doen.

Een van de belangrijkste competenties van een goede software leverancier, is er in slagen een goed beeld te krijgen op de volledige keten van activiteiten over de afdelingen heen, en de vinger op de wonde leggen wat betreft bestaande inefficiënties. Hij zal de huidige manier van werken in vraag stellen en aangeven dat door een meer geïntegreerde benadering veel tijd kan gewonnen worden en fouten vermeden. Met ander woorden, het is cruciaal zich een beeld te vormen over de end to end processen (bv van order ingave tot facturatie), en de overbodige transacties te elimineren. Indien de software leverancier hier niet – of onvoldoende – in slaagt, zal de nieuwe software gewoon de bestaande inefficiënties overnemen en blijft een groot deel van het verbeterpotentieel onbenut.

Een succesvolle software implementatie gaat dan ook zeer vaak samen met een vorm van procesoptimalisatie, waarbij bestaande inefficiënties weggewerkt worden. Dit kan enkel als men een procesinsteek hanteert waarbij de stroom van activiteiten in zijn geheel beschouwd wordt, los van de afdelingen. De software zal zich dan, door tijdsbesparingen en minder fouten, veel sneller terugverdienen.

3 Tips van baron Paul Buysse

Op 27/02/2012 kwam baron Paul Buysse spreken op een sessie van Voka Young Power. Voor degene die deze man niet kennen: Baron Paul Buysse is sinds 2000 Voorzitter van de Raad van Bestuur van Bekaert, daarvoor was hij CEO van plc Vickers (London). Op vandaag neemt Baron Paul Buysse tal van functies en mandaten op in vooraanstaande bedrijven en instanties. Hij is auteur van de ‘Code Buysse’, over de regels van een deugdelijk bestuur voor niet-beursgenoteerde bedrijven.

Hij gaf, naar eigen zeggen voor het eerst, een drietal factoren mee die volgens hem essentieel zijn voor een succesvolle carrière/onderneming:

 1. Emotionele intelligentie: tijdens onderhandelingen is het de kunst zich trachten in te leven in het hoofd van degene die aan de andere kant van de tafel zit. Wat wil deze? Waar wil hij op toegeven, waarop niet? En hoe kunnen we op deze punten inspelen?
 2. Netwerk: mensen kennen, en een bekwame indruk nalaten, komt vroeg of laat elke carrière ten goede.
 3. Rapportering: elke onderneming zou constant een aantal cijfers in het oog moeten houden; accounts payable, accounts receivable, marge, en added value per werknemer zijn degene die genoemd werden. Kijk ook wat er rondom jou gebeurt, het gaat snel de dag van vandaag. Op 6 maanden tijd kan je als multinational van de kaart geveegd worden.

Op de vraag of hij als 30-jarige de dag van vandaag een onderneming zou starten in België was hij niet laaiend enthousiast: hij zou voorzichtig beginnen, de kosten zeer goed onder controle houden, en vervolgens met een product internationaal proberen te gaan. Internationaal …  gedurende het betoog werd meer dan eens duidelijk dat de baron een wereldburger is, iemand die kijkt naar wat er gebeurt op wereldniveau, eerder dan de minder relevante discussies op lokaal niveau. China bijvoorbeeld, is een economische machine die op gang is en waar wij Vlamingen best ons karretje trachten aan vast te hangen door eventuele samenwerkingsmogelijkheden te verkennen, in plaats van al te veel geënt te zijn op onze locale economie. Als we niet ingaan op de opportuniteiten die internationaal ontstaan, in het zog van de snel groeiende economieën, zal ons dat duur komen te staan. Ook ons politiek en institutioneel apparaat werd onder vuur genomen: “kan iemand mij zeggen wat de rol van de provincie gouverneur is?”.  Ook het feit dat onze ondernemers gepest worden met allerlei belastende procedures, regels, administratie, en belastingen vindt de baron een schande. “Ondernemers zouden hiertegen oorlog moeten voeren”.

De ervaring en kennis van deze man is indrukwekkend, wat van deze lezing echt een topper maakte!

 

Waarom kleine teams efficiënter zijn voor software development

Studies hebben aangetoond dat kleine teams efficiënter software ontwikkelen dan grote teams. De belangrijkste reden hiervoor is coördinatie en communicatie. Het lijkt bijna onmogelijk om een team van 15 ontwikkelaars gestroomlijnd naar hetzelfde doel te laten werken, zonder dat de een moet wachten op de input van de ander, zonder regelmatig af te stemmen over wat de volgende stap is voor wie, zonder continu na te gaan of de verschillende stukken nog op elkaar passen, etc. Het verband tussen aantal mensen in een team en de kost die naar overhead en communicatie gaat verloopt kwadratisch, dat is dus zo iets …

Conclusie, er gaat heel wat tijd verloren aan coördinatie, wachten, afstemmen … kostbare tijd! Maar daarnaast is er nog een tweede, sterk gerelateerde, oorzaak waarom grotere teams inefficiënter zijn: ze maken meer fouten. De realiteit leert dat er, hoeveel aandacht ook besteed wordt aan communicatie en coördinatie, steeds meer misverstanden en onduidelijkheden zijn bij grotere teams. De fouten die hierdoor veroorzaakt worden moeten gedetecteerd worden, gedocumenteerd, hersteld, en opgevolgd. Opnieuw een massa tijd die verloren gaat, en waar geen toegevoegde waarde tegenover staat, ‘waste’ dus.

Kleine teams kunnen veel beter gestroomlijnd toewerken naar een bepaald doel. Communicatie en afstemmen gebeurt ad hoc, informatie is verspreid over een beperkt aantal hoofden, het overzicht is makkelijker te bewaren, er kan wendbaarder ingespeeld worden op wijzigingen, fouten, etc. Let wel: ook een klein team heeft nood aan goede methoden en afspraken, om de interne organisatie van het werk zo vlot mogelijk te laten verlopen. Zo zijn het opstellen van planning (wie doet wat wanneer), dagelijkse contactmomenten, en project management tools geen overbodige luxe om van een klein team ontwikkelaars een goed geoliede machine te maken!

Bron: http://spin.atomicobject.com/2012/01/11/small-teams-are-dramatically-more-efficient-than-large-teams/

Software gaat over gebruikservaring, niet over code

Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen “We willen iets eenvoudigs, iets gebruiksvriendelijk”? Waarom zijn er dan zoveel software applicaties die absoluut niet beantwoorden aan deze criteria? In het begin der software tijden waren eindgebruikers al tevreden als software werkte, als een bepaalde functionaliteit ondersteund werd. Vandaag is dat lang niet meer voldoende: applicaties moeten intuïtief en eenvoudig werken, met overzichtelijke en goed ogende schermen.

Evaluatie van software gebeurt dan ook niet op basis van de gebruikte technologie, projectaanpak, of functionele requirements. Neen, alhoewel al deze zaken essentieel zijn voor een goed resultaat, vormen ze niet meer dan een middel om te komen tot datgene waarover het gaat: de gebruikservaring! En als een gebruiker zegt “Ik vind het niet logisch dat dit zus of zo werkt, kan het niet anders?” dan is de typische reflex van de software leverancier om de eindgebruiker als onwetend te beschouwen, als iemand die niets van software of technologie kent. Wel, die technologie is absoluut niet van belang … het enige wat telt is wat de eindgebruiker ervaart bij het gebruiken van de software.

Bij het bouwen van software gaat het dus niet over het als een robot opleveren van functionaliteiten door middel van code, maar over het creëren van een ervaring. En hiervoor is oog voor design en gebruiksgemak essentieel.

De toekomst is aan mobiele bedrijfsapplicaties!

Het gebruik van mobiel internet en mobiele applicaties is booming. Het gebruik van mobiel internet zal op termijn het gebruik van vast internet inhalen. Het aantal mobiele abonnementen zal in 2012 razendsnel verder toenemen.

Als het gaat over mobiele applicaties – de ‘apps’ – denken we in de eerste plaats meestal aan de spelletjes, sociale toepassingen, etc. Echter, ook voor zakelijk gebruik opent zich een ganse waaier aan opportuniteiten. Het mobiel maken van corporate software applicaties verhoogt de productiviteit, en is één van de top IT prioriteiten van 2012. Maar wat kunnen mobiele toepassingen nu betekenen voor het bedrijfsleven?  Mensen moeten niet steeds terug naar hun bureau en PC om bepaalde gegevens in te geven of op te zoeken (bv catalogus). En als je bekijkt welke activiteiten zich ‘op afstand’ (dwz niet aan een bureau met PC) afspelen in vele organisaties, dan is dat vaak niet mis: verkoopgesprekken, marketingactiviteiten, installatie van producten, onderhoudsactiviteiten, productie-en voorraad activiteiten, etc. Het zijn allemaal activiteiten waarvan de administratieve verwerking eenvoudig en efficiënter zouden kunnen met behulp van mobiele technologie. Maar ook bijvoorbeeld de druk bezette manager die op baan is naar de luchthaven maar dringend nog een aankoop moet goedkeuren. Of de retailer waar alle mensen naar een computer moeten gaan om de voorraad, leveringen, of andere informatie te consulteren. Allemaal activiteiten waar mobiele technologie kan helpen om gegevens te verwerken of op te roepen zonder telkens naar een PC te moeten. De toekomst is dus aan mobiele applicaties die in verbinding staan met de basis softwaretoepassingen binnen de organisatie. De potentiële toenames in tijdswinst zijn gigantisch!

Tip voor wie overweegt om over te gaan naar de ontwikkeling van mobiele toepassingen: start met minimale functionaliteit. De kans op succes is veel groter als gebruikers kunnen starten met een beperkt aantal gebruiksvriendelijke features die ze kunnen aanleren, en waarvan ze het nut meteen inzien. De mobiele toepassingen zullen dan veel meer gedragen worden door gebruikers. Pas na succesvolle implementatie en adoptie van die minimale functionaliteit kan er uitgebreid worden naar extra features.

 

De waarden waar we bij Zorros in geloven

Onlangs hebben we met alle Zorros samen gebrainstormd over onze waarden. Deze waarden zijn geen doelstellingen of slogans, het zijn de zaken waar we in geloven, waar we voor staan, die in ons binnenste verankerd zitten. De doelstelling was om een beperkt aantal waarden te vinden waarvan we kunnen zeggen … “dat is het, dat zijn wij, dit is Zorros!” Hier komen ze:

 1. PROBLEMEN OPLOSSEN: onze bestaansreden is het oplossen van (bedrijfs)problemen: het vereenvoudigen van administratie, het faciliteren van online verkopen, bouwen van innovatieve applicaties etc. Wij vertrekken daarbij niet vanuit onze technologie, maar vanuit het business probleem dat zich stelt. De vraag is “hoe kunnen we dit probleem best oplossen”, en dus niet “hoe kunnen we onze technologie aanwenden om dit probleem op te lossen”. Een Engels spreekwoord zegt: “If you have a hammer, everything looks like a nail“. Zo werken wij niet. Wij vertrekken steeds vanuit uw probleem.
 2. GEDREVEN DOOR PASSIE: Problemen oplossen dmv software is niet onze job, het is onze passie, het is wat ons drijft en waarin we excelleren. Het bouwen van goed werkende en software die u verder helpt, daarvan genieten we. De reden waarom onze klanten voor ons kiezen is omdat ze voelen dat het bouwen van software onze passie is, dat we er goed in zijn, dat we hun probleem begrijpen. Verkopers die oplossingen opdringen hebben we dan ook niet in huis.
 3. NO NONSENSE: Geen verkooppraatjes of gezever rond de pot. Wel een team van down to earth mensen die zeggen waar het op staat. We houden ons niet in om steeds onze mening of feedback te geven. Onze klanten zijn tevreden als ze op het einde van de rit software krijgen die werkt … en daar gaan we voor, zonder veel omwegen.
 4. EENVOUD: In alles wat we doen trachten we zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te werk te gaan. Offertes: geen 10-tallen bladzijden. Duidelijk en transparante tekst: dit zal u krijgen, voor die prijs. Geen addertjes, of ondubbelzinnigheden. Organisatie: zie ook een vorige post. Minimale maar transparante regels en procedures, amper papieren documenten. Duidelijke afspraken,  geen oeverloos gemail over details binnen een project. Alles wordt gelogd en toegewezen via onze favoriete project management toolSoftware: we gaan voor eenvoudige, efficiënte werkende, en gebruiksvriendelijke software. Een klik minder voor het uitvoeren van een bepaalde transactie kan op jaarbasis heel wat tijd besparen. Wie werkt er graag met ingewikkelde software? Niemand.
 5. KWALITEIT: We willen topkwaliteit afleveren, en de beste zijn in wat we doen, met continu oog voor onze hoge kwaliteitsstandaarden. Snel iets in elkaar steken tegen een beperkt budget, daar zijn we niet zo voor te vinden. Klanten komen bij Zorros omdat ze weten dat ze kwaliteit krijgen, en beseffen dat daar een prijskaartje aan vast hangt. We leggen onze lat hoog, en zijn pas tevreden als onze klant tevreden is. Op lange termijn betaalt dit zich altijd terug: minder onderhoud, langere levensduur van de software, eenvoudiger aanpasbaar aan nieuwe business behoeften, eenvoudiger onderhoudbaar door andere developers, etc.

 

 

Say hello to our new Zorro!

It seems Spain is full of technology addicts because Juan is as hooked as our other Spanish colleagues. He likes to stay connected all day and keep up with the latest trends, like new technologies or the usual gossip on start-ups. A systems programmer for years, some time ago Juan decided to shift towards web development and design. Good decision if you ask us!
Besides technology and programming, Juan enjoys reading, watching tv shows, listening to music and spending a good time with friends and family. Nice to have you on board, Juan!

 

Design 101 for (web) developers

We see a lot of web applications that are hostile to users instead of users friendly. There’s too much ugly websites out there. They are built by developers, not paying any attention to how end users will use their software. On the other hand, we see designers handing over Photoshop comps to the development team with tons of difficult-to-realize and unmaintainable effects, not taking into account any conventions about the underlying web framework for example.

There is no need for this!

A basic knowledge of web (application) design and user interfaces will make developer-made screens look a lot better. These designs will not win any design contest, but hey, that’s not the goal neither. By paying a little attention to to padding, alignment, typography and other basic design and UI principles, developers could actually build acceptable designs and UI interfaces.

That’s why Zorros organized a “Design 101 for developers” workshop, together with Wolf (Belgian interface designer). In only a few days, the slides have been viewed by 40K people, so we thought it could interest you as well. Here they are.

Selectie van leveranciers en partners: it’s about the people

Wanneer het aankomt op selectie van leveranciers voor consultancy of IT projecten, zijn er bepaalde criteria die steeds een rol spelen. Voorbeelden van dergelijke criteria waar bedrijven op letten zijn omzet, aantal werknemers, referenties, etc. Dit zijn stuk voor stuk relevante criteria. Een aantal relevante en tevreden referenties betekent dat de leverancier iets te bieden heeft.

Waar soms iets te weinig aandacht naar toe gaat zijn de mensen. Welke mensen gaan het project effectief uitvoeren? Zijn ze gemotiveerd? Hebben ze de nodige expertise? Bij een IT of consultancy bureau waar 500 man werkt zal waarschijnlijk niet iedereen geschikt zijn om de opdracht uit te voeren. Gemotiveerde mensen kunnen bergen verzetten. Kijk dus niet enkel naar het bedrijf dat je inschakelt, kijk vooral ook naar de mensen die het project gaan uitvoeren. Zij moeten het tenslotte toch doen.

Bij zorros.be is onze kracht dat steeds tenminste één van de zaakvoerders-oprichters betrokken is bij de uitvoering van elk project. Onze toekomst wordt mede bepaald door de kwaliteit waarmee we onze projecten uitvoeren. Tevreden klanten komen terug en brengen nieuwe klanten aan. Aan motivatie, enthousiasme en flexibiliteit ontbreekt het ons dus zeker niet!